• KIẾN TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

  (028)3 997 0333

  EN

  Bảo tàng Ba Son

   Bảo  tàng  Ba  Son  được  quy  hoạch để lưu trữ lại những hình ảnh, hiện vật lịch sử hùng tráng của vùng đất này  trong  những  tháng  năm  cách mạng  và  thời  gian  chống  chiến tranh  phá  hoại  của  các  quốc  gia khác trên lãnh thổ Việt Nam.
    
  Bảo  tàng  Ba  Son  được  quy  hoạch để lưu trữ lại những hình ảnh, hiện vật lịch sử hùng tráng của vùng đất này  trong  những  tháng  năm  cách mạng  và  thời  gian  chống  chiến tranh  phá  hoại  của  các  quốc  gia khác trên lãnh thổ Việt Nam.
  • Diện tích khu đất: 6.001 m2
  • Vị trí: Số 02, Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM
  • Quy hoạch dự kiến: Bảo tàng nghệ thuật kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ giải trí. 
  • Tiến độ thực hiện: 2017 – 2020

  Bảo  tàng  Ba  Son  được  quy  hoạch để lưu trữ lại những hình ảnh, hiện vật lịch sử hùng tráng của vùng đất này  trong  những  tháng  năm  cách mạng  và  thời  gian  chống  chiến tranh  phá  hoại  của  các  quốc  gia khác trên lãnh thổ Việt Nam.
  • Diện tích khu đất: 6.001 m2
  • Vị trí: Số 02, Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM
  • Quy hoạch dự kiến: Bảo tàng nghệ thuật kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ giải trí. 
  • Tiến độ thực hiện: 2017 – 2020

   

  Các dự án khác

  ĐỐI TÁC

  TOP