• KIẾN TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

  (028)3 997 0333

  EN

  Cơ hội nghề nghiệp

  Thứ ba, 16:16 Ngày 03/01/2017.

  Mô tả công việc:

  • Quản lý xây dựng các dự án trong khu vực theo phân công của Ban Điều Hành từ giai đoạn tiếp nhận mặt bằng từ khối GMD, tổ chức thi công đến khi hoàn thành và bàn giao dự án.
  • Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của dự án, chịu trách nhiệm trước Ban Điều Hành Tổng công ty về công việc được phân công.
  • Tham mưu cho Tổng giám đốc Tổng công ty lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, thực hiện dự án: thiết kế, thi công...

  Thứ sáu, 11:15 Ngày 23/12/2016.

  Mô tả công việc:

  -          Triển khai thực hiện các chương trình Marketing (khuyến mại, truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu) cho công ty và các sản phẩm của công ty.

  -          Tham mưu đề xuất với quản lý các ý tưởng, kế hoạch quảng bá thương hiệu cho tháng/quý/năm dành cho nội bộ cũng như bên ngoài nhằm đảm bảo nâng cao hình ảnh, phát triển thương hiệu và tạo sự khác biệt với các công ty cùng lĩnh vực

  -          Tương tác phối hợp chặt chẽ với các phòng ban có liên quan cùng triển khai thực hiện các chiến dịch Marketing.

  -          Theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch và có báo cáo, phân tích, đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing theo yêu cầu của quản lý.

  -          Viết tin, bài quảng bá và chịu trách nhiệm quản lý nội dung trên các website, forums…của công ty (bao gồm copywright các nội dung thiết kế quảng cáo báo, banner online).

  -          Giám sát với Agency/ Supplier/ Freelancer.

  -          Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện liên quan công ty. Nắm vững kỹ năng quản lý sự kiện như xây dựng checklist, phân công và giám sát các công việc của cá nhân và nhóm.

  -          Quan hệ tốt với báo chí, các cơ quan/ kênh truyền thông.

  -          Các công việc khác theo phân công của Quản lý.

   

  Thứ hai, 09:01 Ngày 12/09/2016.

  Mô tả công việc:

  Nghiên cứu, cập nhật, hệ thống hóa Văn bản pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động và kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực Bất động sản, Đầu tư dự án (các lĩnh vực pháp luật theo sự phân công của trưởng phòng Pháp Chế ) để phục vụ cho công việc soạn thảo Văn bản định. chế, soạn thảo hợp đồng, tư vấn pháp lý và cung cấp văn bản cho hệ thống và tham mưu cho Lãnh đạo trong quản trị, điều hành và xử lý công việc.
  • Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập....
  • Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kế
  • Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty bao gồm hợp đồng, bảng thỏa thuận, bảng thông báo và các công văn.
  • Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước.
  • Tham gia tố tụng theo sự phân công của Lãnh đạo công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cho công ty.
  • Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định
  • Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công
  • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

  Thứ sáu, 16:05 Ngày 16/09/2016.

  Mô tả công việc:

  • Trợ giúp Chủ tịch trong việc triển khai, thực hiện các công việc/dự án liên quan của Công ty.
  • Soạn thảo công văn trình Bộ, Sở, Ban ngành...
  • Tiếp nhận những thông tin chỉ đạo từ Chủ tịch, trợ giúp Chủ tịch trong việc đôn đốc, giám sát việc triển khai công việc, các chiến lược, kế hoạch của Ban lãnh đạo Công ty và các phòng ban;
  • Tổ chức các hoạt động như: sắp xếp các cuộc họp, tham dự các buổi họp cùng Chủ tịch, theo dõi và đôn đốc các công việc theo sự chỉ đạo của Chủ tịch.
  • Sắp xếp, tổ chức lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác cho Chủ tịch;
  • Hỗ trợ Chủ tịch trong các quan hệ đối nội, đối ngoại của HĐQT;
  • Soạn thảo các văn bản, tài liệu, công văn theo chỉ đạo của Chủ tịch;
  • Trợ giúp CTHĐQT quản lý thời gian và kiểm soát công việc
  • Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty.
  • Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp để phục vụ việc quản lý điều hành.
  • Các công việc khác do Chủ tịch yêu cầu.

   

  Hướng dẫn nộp hồ sơ

  Ứng viên vui lòng tải Biểu mẫu đăng kí tại đây. Sau khi điền đầy đủ thông tin, gởi về địa chỉ Email: info@donghai.com.vn

  Liên hệ trực tiếp Phòng nhân sự, Email: tuyendung@donghai.com.vn hoặc qua Hotline: +84 (8) 39970 333 gặp Bộ phận Tuyển dụng.

  ĐỐI TÁC

  TOP