• KIẾN TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

  (028)3 997 0333

  EN

  Giới thiệu công ty

  Công ty thành viên

   

  1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hiệp Thịnh Phát

  2. Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương mại Dịch vụ Quốc tế Tân An Thịnh

  3. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Hiệp Thịnh Phát

  4. Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xuất nhập khẩu Hiệp Phát

  5. Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Khánh Linh

  6. Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Đầu tư Và Phát Triển Việt Tín

  7.Công ty Cổ phần Đông Hải Holdings

  8. Công ty Cổ phần Điện ảnh và Giải trí Việt

  9. Công ty Cổ Phần Điện Ảnh Vina

  ​10. Công ty Cổ phần Milli Group Đà Lạt

  11. Công ty TNHH Đại Bình Dương

   

   

  ĐỐI TÁC

  TOP