• KIẾN TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

  (028)3 997 0333

  EN

  Giới thiệu công ty

  Công ty thành viên

   

  1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hiệp Thịnh Phát

  2. Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương mại Dịch vụ Quốc tế Tân An Thịnh

  3. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Hiệp Thịnh Phát

  4. Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xuất nhập khẩu Hiệp Phát

  5. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát

  6. Công ty Cổ phần Cung ứng Tân Cảng

  7. Công ty Cổ phần Nova Đông Hải

  8. Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển Việt Tín 

  ​9. Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Khánh Linh

  ​10. Công ty Cổ phần Đầu tư Điện ảnh và Giải trí Việt

   

  ĐỐI TÁC

  TOP