• KIẾN TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

  (028)3 997 0333

  EN

  Liên hệ

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔNG HẢI

  Địa chỉ: 38/12 Nguyễn Văn Trỗi | Phường 15 | Quận Phú Nhuận. HCMC, Việt Nam
  Điện thoại : +84 (28) 39970 333 | Fax : +84 (28) 39970 111
  Tax code: 0312427012 
  Email: info@donghai.com.vn | Website: www.donghai.com.vn

  ĐỐI TÁC

  TOP