• KIẾN TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

  (028)3 997 0333

  EN

  Dự án đang triển khai

  ĐÔNG HẢI COMPLEX

   DONG HAI COMPLEX là tên gọi chung của chuỗi Khu phức hợp tại các vị trí của thành phố Hồ Chí Minh.

  DONG HAI COMPLEX là tên gọi chung của chuỗi Khu phức hợp tại các vị trí của thành phố Hồ Chí Minh như:

  •     01 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình

  KHU PHỨC HỢP 01 HỒNG HÀ

  Diện tích khu đất: 18.733 m2

  Vị trí: 01 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

  Quy hoạch dự kiến:  Khu đất được cấp phép quy hoạch với các loại hình chức năng sau:

  • Trung tâm thương mại - dịch vụ
  • Văn phòng
  • Khách sạn
  • Căn hộ dịch vụ
  Tiến độ thực hiện: 2017 – 2019
   
   
   
   

  Các dự án khác

  ĐỐI TÁC

  TOP