• KIẾN TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

  (028)3 997 0333

  EN

  Cơ hội nghề nghiệp

  Giám đốc Dự án

  Thứ ba, 16:16 Ngày 03/01/2017.

  Mô tả công việc:

  • Quản lý xây dựng các dự án trong khu vực theo phân công của Ban Điều Hành từ giai đoạn tiếp nhận mặt bằng từ khối GMD, tổ chức thi công đến khi hoàn thành và bàn giao dự án.
  • Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của dự án, chịu trách nhiệm trước Ban Điều Hành Tổng công ty về công việc được phân công.
  • Tham mưu cho Tổng giám đốc Tổng công ty lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, thực hiện dự án: thiết kế, thi công ...
  1. Lên kế hoạch và quản lý xây dựng các dự án được phân công
  • Lập kế hoạch và mục tiêu hoạt động tổng thể thi công xây dựng của các dự án của Khu vực phụ trách, tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc và kiểm soát.
  • Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra khối lượng thanh toán hàng tháng của các nhà thầu cũng như quyết toán hợp đồng khi kết thúc các dự án.
  2. Triển khai phối hợp với các phòng ban có liên quan
  • Phối hợp với các Bô phận liên quan để lập ra kế hoạch tổng thể phần thi công xây dựng cho từng dự án và triển khai kế hoạch thực hiện để đạt được các mục tiêu về: An toàn lao động, Vệ sinh môi trường, Chất lượng, Tiến độ và Ngân sách theo chiến lược phát triển của tập đoàn.
  • Phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan để góp ý về Giải pháp thiết kế chính, biện pháp thi công lớn cũng như lựa chọn được nhà thầu tốt nhất cho dự án.
  • Phối hợp chặt chẽ và tốt nhất với các phòng ban và tổ chức bàn giao công trình đưa vào sử dụng và bảo hành công trình theo tiêu chí “Khách hàng là thượng đế”.
  3. Xây dựng và phát triển đội ngũ NV kế thừa
  • Phát hiện, đào tạo các GĐ dự án, Quản lý dự án, Quản lý Xây dựng có tiềm năng, xây dựng đội ngũ quản lý kế thừa theo định hướng phát triển của tập đoàn.
  4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Khối                       

  Yêu cầu tuyển dụng:

  • TN Đại học trở lên
  • Kiến thức chung về Xây dựng/ Kiến trúc
  • 7 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý dự án
  Kỹ năng:
  • Kỹ năng quản lý dự án xây dựng qui mô lớn, các công trình cao tầng
  • Kỹ năng quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ kế thừa

  Các yêu cầu khác:
  • Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt
  • Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp                               

   

  Bài viết liên quan

  ĐỐI TÁC

  TOP